Tietosuoja

Tietosuoja

Lähettämällä tietoja sivuston kautta hyväksytte että tietojanne voi käsitellä verkkosivuston ylläpitäjät sekä palveluntarjoajat. 

DL Data Oy, Finnlacto Oy, Mainostoimisto Riima Oy

Zoner Oy, Microsoft Oy

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Finnlacto Oy
Y-tunnus: 2582183-3
Osoite: TUOTTAJANTIE 57,
Postinumero: 60100
Postitoimipaikka: SEINÄJOKI
Puhelinnumero: (06) 4210 300.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Pasi Niemi
Osoite: Tuottajantie 57
Postinumero: 60100
Postitoimipaikka: Seinäjoki
Puhelinnumero:  040 544 90363. 

3. Rekisterin nimi
Finnlacto Oy Asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä pidetään asiakassuhteen hoitamiseksi. 

5. Tietojen käsittelyn peruste 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §.

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa nimi, osoite, puhelinnumero, email, syntymäaika, y-tunnus. Rekisteriin voidaan tallettaa tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kertyvät rekisteriin asiakassuhteessa eli, asiakaskilpailuissa, näyttelyissä, tarjousvaiheessa ja kaupan syntyessä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Evästetiedot ja peruuttaminen

Facebook (peruuta ( www.facebook.com/help/568137493302217 ))

Google ( peruuta ( www.google.com/settings/ads/plugin ))

YouTube (peruuta( adssettings.google.com/authenticated ))

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttösuoramarkkinointitarkoituksiin.