Separointi

Separointi

Liete voidaan pumpata lietesäiliöstä tai -kuilusta separaattoriin, joka erottelee kiinteän aineen ja nesteen. Nestemäinen ja kiinteä aine levitetään pelloille ravinteeksi. Kiinteästä aineesta voidaan tehdä myös kuiviketta, jolloin se korvaa tilan ulkopuolelta tulevan kuivikkeen, kuten turpeen.

Lietec© -ratkaisulla koko lietejärjestelmä saadaan automaattiseksi, jolloin myös separointi tapahtuu automaattisesti. Ohjelmoitavien putkiston venttiilien avulla yhdellä pumpulla voidaan järjestää pumppaussäiliön sekoitus, kuilujen huuhtelu sekä pumppaus separaattorille täysin automaattisesti. Tämä järjestelmä tekee Lietec® -ratkaisusta erittäin kustannustehokkaan.

Tarjoamiamme EYS-separaattoreita voidaan käyttää mm. naudan-, sian tai kananlannan separoinnissa. EYS-separaattorit ovat markkinajohtajia esimerkiksi Pohjois-Amerikassa sekä Kanadan kylmissä olosuhteissa. Suomessa EYS-separaattoreita on käytetty yli 10 vuotta.

Ota yhteyttä