Finnlacto Artikkelit

Lietec© -brändi tarjoaa tuotteiden lisäksi kokonaisvaltaista palvelua

Lietec© -brändi tarjoaa tuotteiden lisäksi kokonaisvaltaista palvelua

Finnlactolla on uusi Lietec© -brändi, joka tarjoaa lietteenkäsittelyratkaisut niin uusiin navettoihin, olemassa oleviin navettoihin, kokonaisjärjestelmiin kuin yksittäisiin lieteongelmiinkin.

– Halusimme selkeyttää lietteenkäsittelytuotteiden tarjontaa ja palvelulupausta, joten loimme Lietec© -brändin. Finnlactolla on yksi Suomen laajimmista tuotevalikoimista. Edustamme tunnettuja brändejä, jonka lisäksi valmistamme tuotteita itse. Lietec© -brändi ei kuitenkaan koostu pelkistä tuotteista, vaan ennen kaikkea palvelusta, investointituotteista vastaava Tero Savela kertoo.

Savela on työssään havainnut, että perinteisesti yritykset myyvät vain tuotteita, mutta harva ottaa huomioon kokonaisuuden. Finnlacton periaatteena on selvittää ensin kokonaisuus ja tarve tulevaisuus huomioiden tai etsiä ongelma ja tarjota niihin oikeat ratkaisut.

– Jos liete ei liiku, ratkaisuksi tarjotaan yleensä järeämpää kalustoa ja pumppuun enemmän kilowatteja. Ne eivät kuitenkaan korjaa itse ongelmaa. Lietteen kierrossa pitää ottaa huomioon koko järjestelmä. Yksittäisten tuotteiden sijaan mietimme, mikä ratkaisu oikeasti palvelee tilaa kustannustehokkaimmin.

Investointeja pitkällä tähtäimellä

Usein lietteenkäsittelyssä tulee ongelmia, kun navettaan tehdään muutoksia: eläinryhmiä siirrellään, navettaa laajennetaan tai rakenteita muutetaan. Suunnitelmia tehdessä pitäisi kiinnittää huomio myös ritilöiden alla tapahtuvaan toimintaan.

– Vanha lietejärjestelmä ei välttämättä toimi enää muutosten jälkeen ja se huomataan vasta, kun ongelmia tulee. Mitä aikaisemmin asiaan kiinnittää huomiota, sen edullisemmaksi järjestelmä tulee ja säästytään vaivalta.

Savelan mukaan juuri tulevaisuutta kannattaa ajatella investointeja tehdessä. Pienillä muutoksilla tai esim. Lietec© -putkistolla voidaan esimerkiksi tehdä lietteen separointimahdollisuus tai mahdollisuus viedä liete biolaitokseen, eikä se tule kalliiksi.

Myyjät ovat itse kotoisin maatilalta

Lietteen käsittelyssä samat ongelmat jatkuvat vuodesta toiseen, ellei ongelmia korjata kerralla kuntoon. Finnlacto ottaa vastuun tuotteiden toimivuudesta myynnin jälkeenkin.

–Ammattiylpeytemme ei kestä sitä, jos myymme järjestelmän, joka ei toimi. Meille parasta mainosta on toimiva ratkaisu. Lietec© -brändin lupaus on Laita hyvä kiertoon. Se tarkoittaa sitä, että lupaamme lietteen kiertävän ja tuovan hyvää maatilayritykselle. Liete ei ole pelkkä riesa, vaan sillä voi saada aikaan fiksuja asioita.

Investointituotteiden myyntitiimiin kuuluu Savelan lisäksi Heikki Kiljala, Kari Kangasniemi ja Jukka Lähetkangas. Heillä on lietteenkäsittelystä kymmenien vuosien kokemus. He ovat kaikki kotoisin maatilalta. Lähetkankaalla on tälläkin hetkellä kahden lypsyrobotin navetta.

– Olemme kiertäneet paljon tiloilla ja nähneet, mikä toimii ja mikä ei toimi. Asiakas saa käyttöön meidän kaikkien asiantuntemuksen, sillä keskustelemme eri toteuttamisvaihtoehdoista yhdessä. Annamme asiakkaalle toimivan, budjettiin sopivan ratkaisun, Savela summaa.

Katso Lietec© -tuoteperheen tuotteet: www.finnlacto.fi/tuote-osasto/karjatilojen-investointituotteet/lietteenkasittely/