Finnlacto Artikkelit

Lietteen separoinnilla voi säästää vuodessa jopa yli 10 000 euroa

Perinteisesti ajatellaan, että liete on riesa, josta täytyy päästä eroon mahdollisimman halvalla. Finnlacton investointituotteista vastaava Tero Savela kumoaa tämän ajatuksen. Savelan mukaan fiksulla lietteenkäsittelyllä voi säästää jopa yli 10 000 euroa.

– Kun lietteen separoi kuivikkeeksi, kuiviketta ei tarvitse ostaa tilan ulkopuolelta. Rahavirta tilan ulkopuolelle vähenee ja samalla tilan omavaraisuus kasvaa. Kuiviketta voi myös käyttää reilusti, sillä sitä on paljon saatavilla. Tämä parantaa eläinten terveyttä.

Maatilan rahavirtoja mietittäessä katseet pitäisikin kääntää navetan etupuolelta navetan taakse, sillä lantalan puoleltakin voi saada tuloja.

– Nyrkkisääntö on, että separointi maksaa itsensä takaisin 2–3 vuodessa pelkästään kuivikkeella. Harva maatalouden investointi on yhtä kannattava kuin separointi.

Separoitu kuivike on täysin turvallista

Lietteen separointi kuivikkeeksi saattaa tuntua vieraalta ajatukselta, sillä moni kavahtaa ajatusta siitä, että parteen levitetään lantaa. On kuitenkin tutkittu, että separoitua kuiviketta on täysin turvallista käyttää.

– Ennakkoluulo on edelleen voimakas. Maaningan koeasemalla on kuitenkin tutkittu asiaa ja lopputulos oli se, että separoitu kuivike ei muuta eläinten terveyttä mihinkään suuntaan. Kokeilun jälkeen työntekijät halusivat jatkaa separoidun kuivikkeen käyttöä, sillä se pysyy paremmin parressa, ei pölise, utareet pysyvät puhtaampina ja kuivike on tasalaatuista.

Separoinnilla on paljon myös muita hyötyjä. Lietteen määrä lietesäiliössä vähenee ja lietettä tarvitsee levittää vähemmän. Lietteen nesteosa on tehokkaampaa lannoitetta, eikä se sotke nurmea. Näin säilörehun laatu on parempi. Lietteen separoinnilla säästetään myös varastotilaa, sillä kuiviketta kuluu tilalla suunnilleen saman verran kuin sitä separoidaan.

Vaihtoehto turpeelle

Turpeen alasajon myötä maatilayritykset joutuvat etsimään vaihtoehtoista kuiviketta, sillä turpeen hinta tulee lähivuosina kallistumaan ja loppumaan, kun uusia turvesoita ei saa enää avata. Savelan mukaan separoitu kuivike tekee maatilasta omavaraisen, eikä separointi juurikaan lisää työn määrää.

– Olemme suunnitelleet separointijärjestelmiä tiloille yli 10 vuotta, eikä yksikään tila ole vaihtanut järjestelmää pois. Jos järjestelmään yhdistää Lietec© -putkiston, separointijärjestelmästä saadaan venttiiliautomatiikalla täysin automaattista. Töitä ei siis juurikaan tule tilalle lisää.

Korvaavia vaihtoehtoja turpeelle kannattaakin miettiä jo hyvissä ajoin.

Katso täältä tutkimustulos separoidun kuivikkeen käytöstä Maaningan koeasemalla: Tulosjulkaisu_final.pdf (savonia.fi)

Lisätietoja separoinnista: separointi.fi

Tutustu Lietec© tuotteisiin: www.finnlacto.fi/tuote-osasto/karjatilojen-investointituotteet/lietteenkasittely/